‌‌Talentų akceleravimo programa

nuo JUNIOR iki SENIOR

Ši programa skirta įmonėms siekiančioms įsidarbinti patyrusius specialistus ir studentams, baigusiems bent 3 Datacademy modulius vidutiniais ar aukštesniais pažymiais.

Šios programos pagalba įmonės, vengiančios įdarbinti nepatyrusius specialistus, turi unikalią galimybę per itin trumpą laiką ne tik įsitikinti specialistų talentais, bet ir smarkiai padidinti talentų praktinius įgūdžius.

Programa susideda iš 3 etapų.

I ETAPAS

Atrenkami ir apklausiami programos kandidatai, atitinkantys jaunesniojo lygio ar aukštesnius duomenų mokslo specialistų reikalavimus.

II ETAPAS

Programos dalyvių akceleravimas nuo jaunesnio iki vyresnio specialisto realioje projektų kūrimo aplinkoje planuojant, kuriant, testuojant ir išleidžiant tikrus projektus.

III ETAPAS

Stipriai kvalifikaciją pagerinusių specialistų atitinkančių vidutinį arba vyresniųjų specialistų lygį įdarbinimas ir (arba) sukurtų projektų diegimas įmonėse dalyvaujančiose programoje.

I ETAPAS - ATRANKA


‌JUNIOR
specialistas

- Geros SQL užklausų žinios;
‌- Išmano reliacines duomenų bazes;
‌- Sugeba kurti interaktyvias informacijos suvestines;
‌- Išmano Python programavimo pagrindus;
‌- Moka naudoti Python programavimo kalbą duomenų analizei;

‌- Geba kurti paprastas verslo programėles naudodamas įvairius išorinius šaltinius;
‌- Gali kurti verslo programas su unikaliais procesais;
‌- Suvokia, kaip diegti BIG DATA sprendimus;
‌- Gali automatizuoti paprastus darbo procesus;
‌- Geba sukurti paprastus pokalbių robotus;
‌- Moka naudoti PowerShell.

II ETAPAS - AKCELERACIJA


‌Nuo JUNIOR iki SENIOR

Kai įmonė atrenka kandidatą(-us), yra du būdai patekti į programą:

1Įdarbinimas visu etatu įmonėje Dataera, sąlygomis iš anksto sutartomis su potencialiu darbdaviu, kuris įdarbins kandidatą sėkmingai pabaigus programą arba suderins naujas sąlygas pagal įgytą kvalifikaciją.

2Nuotolinis darbas įmonėje Dataera, sąlygomis iš anksto sutartomis su potencialiu darbdaviu, kuris įdarbins kandidatą sėkmingai pabaigus programą arba suderins naujas sąlygas pagal įgytą kvalifikaciją.

Programos trukmė nuo 3 mėn. iki 6 mėn.


‌Dalyvių tobulinimas nuo jaunesnio iki vyresnio specialisto realioje darbinėje aplinkoje planuojant, kuriant, testuojant ir išleidžiant tikrus projektus.

Projekto planavimas pagrįstas Agile Scrum metodika naudojant Microsoft Azure DevOps įrankį.

‌Duomenų projektai kuriami naudojant sekančius įrankius:

Sukūrus projektus, jie toliau testuojami pagal IT sprendimų testavimo standartus.

Talentų akceleravimo programos metu sukurti projektai publikuojami GitHub ir (arba) Azure Repos saugyklose, jeigu tai nepažeidžia konfidencialumo susitarimo su potencialiu darbdaviu.

III ETAPAS - ĮDARBINIMAS


‌‌SENIOR
 specialistas

- Geba savarankiškai inicijuoti, planuoti, kurti, testuoti ir išleisti duomenų projektus;
‌- Moka paimti duomenis iš įvairių šaltinių naudojant API ar kitas technologijas;
‌- Supranta verslo procesus ir žino, kaip išmatuoti ir vizualizuoti KPI naudojant interaktyvius ataskaitų skydelius;
‌- Geba pritaikyti mašininio mokymosi algoritmus verslo iššūkiams.

‌- Gali kurti išplečiamos architektūros (angl. Scalable Architecture) verslo programas;
‌- Gali diegti BIG DATA sprendimus esamuose verslo procesuose;
‌- Geba automatizuoti debesijos technologijų ir darbalaukio procesus;
‌- Gali skaitmeninti ir automatizuoti verslo darbo procesus.