Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. kovo 18 d

Prieš naudodamiesi mūsų paslauga, atidžiai perskaitykite šias sąlygas.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Interpretacija

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas sekančiomis sąlygomis. Toliau pateikiami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nepaisant to, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šių taisyklių ir sąlygų tikslais:

 • Programa reiškia Bendrovės teikiamą programinę įrangą arba programinį kodą, kurį Jūs atsisiuntėte į bet kurį elektroninį įrenginį.

 • Programų parduotuvė reiškia skaitmeninio platinimo paslaugą, kurią valdo ir kuria Apple Inc. (Apple App Store) arba Google Inc. (Google Play Store), iš kurios buvo atsiųsta Programa.

 • Dukterinė įmonė – subjektas, kuris kontroliuoja, yra jos kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su šalimi, kur „kontrolė“ reiškia 50 % ar daugiau akcijų nuosavybę, nuosavybės dalį ar kitus vertybinius popierius, turinčius teisę balsuoti renkant direktorius ar kitą vadovaujančią instituciją.

 • Paskyra reiškia unikalią paskyrą, sukurtą tam, kad galėtumėte pasiekti mūsų Paslaugas arba jos dalis.

 • Šalis nurodo: Lietuva

 • Įmonė arba Bendrovė (šioje Sutartyje vadinama „Įmone“ arba „Bendrove“, „Mes“, „Mūsų“ arba „Mūsų“) reiškia UAB „Dataera“, J. Balčikonio g. 3 08247, Vilnius.

 • Turinys reiškia turinį, tokį kaip tekstas, vaizdai ar kita informacija, kurią galite paskelbti, įkelti, susieti ar kitaip padaryti prieinamą, neatsižvelgiant į to turinio formą.

 • Įrenginys reiškia bet kokį įrenginį, kuris gali pasiekti Paslaugą, pavyzdžiui, kompiuteris, mobilusis telefonas arba skaitmeninis planšetinis kompiuteris.

 • Atsiliepimai – tai Jūsų atsiųstas atsiliepimas, rekomendacijos ar pasiūlymai dėl mūsų Paslaugos savybių, našumo ar aptarnavimo.

 • Nemokamas bandomasis laikotarpis reiškia ribotą laikotarpį, kuris gali būti nemokamas perkant prenumeratą.

 • Prekės reiškia prekes, siūlomas parduoti Paslaugoje.

 • Pirkimas programoje reiškia produkto, elemento, paslaugos arba prenumeratos pirkimą, įsigytą naudojant Programėlę ir kurioms taikomos šios sąlygos ir (arba) pačios programų parduotuvės taisyklės ir sąlygos.

 • Užsakymai reiškia Jūsų prašymą pirkti prekes iš Mūsų.

 • Akcijos – tai konkursai, loterijos ar kitos akcijos, siūlomos per Paslaugą.

 • Paslauga reiškia Programą, Svetainę arba abu.

 • Prenumeratos reiškia paslaugas arba prieigą prie Paslaugos, kurią jums Bendrovė siūlo prenumeratos pagrindu.

 • Taisyklės ir Sąlygos (taip pat vadinamos „Sąlygomis“) reiškia šias Taisykles ir sąlygas, kurios sudaro visą sutartį tarp Jūsų ir Bendrovės dėl naudojimosi Paslauga.

 • Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga – tai bet kokios trečiosios šalies teikiamos paslaugos ar turinys (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kuriuos Paslauga gali rodyti, įtraukti arba padaryti prieinamą.

 • Svetainė nurodo Dataera.lt, pasiekiama iš www.dataera.lt

 • Jūs reiškia asmenį, kuris pasiekia arba naudojasi Paslauga, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo pasiekia arba naudojasi Paslauga, jei taikoma.

Patvirtinimas

Tai yra šios Paslaugos naudojimą reglamentuojančios sąlygos ir sutartis, kuri galioja tarp Jūsų ir Bendrovės. Šios Taisyklės ir sąlygos nustato visų vartotojų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis ir jų laikotės. Šios taisyklės ir sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Prisijungdami prie Paslaugos ar naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, negalėsite naudotis Paslauga.

Jūs pareiškiate, kad esate vyresnis nei 18 metų. Bendrovė neleidžia jaunesniems nei 18 metų asmenims naudotis Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate ir laikotės Bendrovės privatumo politikos. Mūsų privatumo politikoje aprašomos Mūsų asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo taisyklės ir procedūros, kai naudojatės Programa arba Svetaine, ir pasakojama apie Jūsų teises į privatumą ir kaip Jus saugo įstatymai. Prieš naudodamiesi Mūsų paslauga, atidžiai perskaitykite Mūsų privatumo politiką.

Prekių užsakymų pateikimas

Pateikdami prekių ar paslaugų užsakymą per Paslaugą, jūs garantuojate, kad esate teisiškai pajėgūs sudaryti privalomas sutartis.

Jūsų informacija

Jei norite pateikti Paslaugoje esančių prekių ar paslaugų užsakymą, Jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą informaciją, susijusią su Jūsų užsakymu, įskaitant, be apribojimų, Jūsų vardą, pavardę, Jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, kredito kortelės numerį, Jūsų kredito kortelės galiojimo pabaigos datą, atsiskaitymo adresą ir pristatymo informaciją.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) Jūs turite juridinę teisę naudoti bet kurią (-ias) kredito ar debeto kortelę (-es) arba kitą (-us) mokėjimo metodą (-us), susijusį su bet kokiu Užsakymu; ir kad (ii) informacija, kurią mums pateikiate, yra tikra, teisinga ir išsami.

Pateikdami tokią informaciją, Jūs suteikiate mums teisę teikti informaciją mokėjimus tvarkančioms trečiosioms šalims, siekiant palengvinti Jūsų Užsakymo įvykdymą.

Užsakymo atšaukimas

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti arba atšaukti Jūsų užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 • Prekių ir paslaugų prieinamumas
 • Klaidos Prekių ir paslaugų aprašyme ar kainose
 • Klaidos jūsų užsakyme

Mes pasiliekame teisę atsisakyti arba atšaukti Jūsų užsakymą, jei kyla įtarimų dėl sukčiavimo arba neteisėto ar nelegalaus sandorio.

Jūsų užsakymo atšaukimo teisės

Visos įsigytos prekės ar pinigai už paslaugas gali būti grąžinami tik laikantis šių taisyklių ir sąlygų bei mūsų grąžinimo politikos.

Mūsų grąžinimo politika yra šių taisyklių ir sąlygų dalis. Perskaitykite mūsų grąžinimo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie savo teisę atšaukti užsakymą.

Jūsų teisė atšaukti Užsakymą taikoma tik toms Prekėms, kurios grąžinamos tokios pat būklės, kokios jas gavote. Taip pat turėtumėte įtraukti visas gaminio instrukcijas, dokumentus ir pakuotes. Už prekes, kurios yra sugadintos ar ne tokios būklės, kaip jas gavote, arba kurios buvo naudotos tiesiog neatplėšus originalios pakuotės, pinigai negrąžinami. Todėl turėtumėte tinkamai pasirūpinti įsigytomis prekėmis, kol jos yra jūsų žinioje.

Sumokėsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžintų Prekių gavimo dienos arba patvirtinimo dėl pinigų gražinimo už paslaugas. Naudosime tokias pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote užsakymui atlikti, ir už tokį kompensavimą nereikės mokėti jokių mokesčių.

Jūs neturėsite teisės atšaukti užsakymo tiekti bet kuriai iš šių prekių ar paslaugų:

 • Prekių ar paslaugų tiekimas, pagamintas pagal Jūsų specifikacijas arba aiškiai individualizuotas.
 • Prekių ar paslaugų tiekimas, kurios pagal savo pobūdį netinkamos grąžinti, greitai genda arba kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs.
 • Prekių, kurios netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir po pristatymo buvo išpakuotos, tiekimas.
 • Prekių ar paslaugų, kurios po pristatymo pagal savo pobūdį yra neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis ar paslaugomis, tiekimas.
 • Skaitmeninio turinio, kuris nėra teikiamas materialioje laikmenoje, tiekimas, jei vykdymas buvo pradėtas gavus išankstinį aiškų Jūsų sutikimą ir Jūs pripažinote, kad praradote teisę atsisakyti sutarties.

Prieinamumas, klaidos ir netikslumai

Mes nuolat atnaujiname savo prekių ir paslaugų pasiūlą apie paslaugą. Mūsų Paslaugoje esančios prekės ir paslaugos gali būti neteisingai įkainotos, aprašytos netiksliai arba nepasiekiamos, todėl galime vėluoti atnaujindami informaciją apie mūsų Paslaugas ir reklamuodami kitose svetainėse.

Negalime ir negarantuojame jokios informacijos tikslumo ar išsamumo, įskaitant kainas, produktų vaizdus, specifikacijas, prieinamumą ir paslaugas. Pasiliekame teisę keisti ar atnaujinti informaciją ir ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Kainų politika

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu prieš priimdama Užsakymą peržiūrėti savo kainas.

Bendrovė, priėmusi Užsakymą, gali peržiūrėti nurodytas kainas, jei atsiras įvykis, turintis įtakos pristatymui dėl vyriausybės veiksmų, muitų svyravimų, padidėjusių siuntimo mokesčių, didesnių užsienio valiutos keitimo išlaidų ir bet kokių kitų nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių. . Tokiu atveju turėsite teisę atšaukti savo užsakymą.

Mokėjimai

Visos perkamos Prekės ar paslaugos yra apmokamos vienkartiniu mokėjimu. Mokėti galima įvairiais mūsų turimais mokėjimo būdais, tokiais kaip „Visa“, „MasterCard“, „Affinity Card“, „American Express“ kortelės arba internetu (pavyzdžiui, „PayPal“).

Mokėjimo kortelių (kredito ar debeto kortelių) patvirtinimo patikrinimas ir jūsų kortelės išdavėjo autorizacija atliekama. Jei negausime reikiamo įgaliojimo, neprisiimame atsakomybės už jūsų Užsakymo vėlavimą ar nepristatymą.

Prenumeratos

Prenumeratos laikotarpis

Paslauga ar kai kurios Paslaugos dalys pasiekiamos tik su mokama Prenumerata. Būsite iš anksto apmokestinti periodiškai ir pakartotinai (pvz., kasdien, kas savaitę, kas mėnesį arba kasmet), atsižvelgiant į tai, kokį Prenumeratos plano tipą pasirinksite pirkdami prenumeratą.

Kiekvieno laikotarpio pabaigoje Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinta tomis pačiomis sąlygomis, nebent Jūs ją atšauksite arba Bendrovė neatšauks.

Prenumeratos atšaukimai

Prenumeratos atnaujinimą galite atšaukti savo paskyros nustatymų puslapyje arba susisiekę su įmone. Mokesčiai, kuriuos jau sumokėjote už dabartinį Prenumeratos laikotarpį, jums nebus grąžinti ir galėsite naudotis Paslauga iki dabartinio Prenumeratos laikotarpio pabaigos.

Jei prenumerata buvo atlikta perkant programoje, galite atšaukti savo prenumeratos atnaujinimą programų parduotuvėje.

Atsiskaitymas

Jūs turite pateikti Bendrovei tikslią ir išsamią atsiskaitymo informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, telefono numerį ir galiojančio mokėjimo būdo informaciją.

Jei dėl kokių nors priežasčių automatinis atsiskaitymas neįvyksta, Bendrovė išrašys elektroninę sąskaitą faktūrą, kurioje nurodys, kad per tam tikrą terminą turite tęsti rankiniu būdu, apmokant visą sąskaitą per nurodytą atsiskaitymo laikotarpį.

Jei prenumerata buvo atlikta perkant programoje, visas sąskaitas tvarko „Application Store“ ir jas reglamentuoja pačios „Application Store“ taisyklės ir sąlygos.

Mokesčio pakeitimai

Bendrovė savo nuožiūra ir bet kuriuo metu gali keisti abonemento mokesčius. Bet koks prenumeratos mokesčio pakeitimas įsigalios pasibaigus tuometiniam Prenumeratos laikotarpiui.

Bendrovė iš anksto informuos jus apie bet kokius prenumeratos mokesčių pasikeitimus, kad suteiktų galimybę nutraukti prenumeratą prieš įsigaliojant tokiam pakeitimui.

Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga įsigaliojus Prenumeratos mokesčio pakeitimui reiškia jūsų sutikimą sumokėti pakeistą Prenumeratos mokesčio sumą.

Pinigų grąžinimai

Sumokėti abonemento mokesčiai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas.

Bendrovė kiekvienu konkrečiu atveju gali svarstyti tam tikrus prašymus grąžinti pinigus už abonementus ir juos patenkinti savo nuožiūra.

Jei prenumerata buvo atlikta perkant programoje, bus taikoma „Application Store“ pinigų grąžinimo politika. Jei norite prašyti grąžinti pinigus, galite tai padaryti tiesiogiai susisiekę su programų parduotuve.

Nemokamas bandomasis laikotarpis

Bendrovė savo nuožiūra gali pasiūlyti prenumeratą su nemokamu bandomuoju laikotarpiu ribotam laikui.

Norint užsiregistruoti nemokamam bandomajam laikotarpiui, gali reikėti įvesti savo atsiskaitymo informaciją.

Jei registruodamiesi nemokamam bandomajam laikotarpiui įvesite savo atsiskaitymo informaciją, Bendrovė Jūsų neapmokestins tol, kol nesibaigs nemokamas bandomasis laikotarpis. Paskutinę nemokamo bandomojo laikotarpio dieną, nebent atšaukėte savo prenumeratą, būsite automatiškai apmokestinti taikomu prenumeratos mokesčiu už pasirinktą prenumeratos tipą.

Bendrovė bet kuriuo metu ir be įspėjimo pasilieka teisę (i) pakeisti Nemokamo bandomojo laikotarpio pasiūlymo sąlygas arba (ii) atšaukti tokį Nemokamo bandomojo laikotarpio pasiūlymą.

Pirkimai programėlėje

Programėlėje gali būti galimybė, leidžianti įsigyti produktų, paslaugų ar prenumeratų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite valdyti pirkinius programoje naudodami įrenginį, galite rasti pačios programėlės platformos taisyklėse ir sąlygose arba įrenginio žinyno nustatymuose.

Pirkiniai programėlėje gali būti naudojami tik programėlėje. Jei perkate programėlėje, pirkimas negali būti atšauktas po to, kai pradedate jo atsisiuntimą. Pirkinių programėlėje negalima išpirkti už grynuosius pinigus ar kitą atlygį ar kitaip perleisti.

Jei kuris nors pirkinys programėlėje nebus sėkmingai atsisiųstas arba neveikia, kai jis buvo sėkmingai atsisiųstas, sužinoję apie gedimą arba Jums pranešę apie gedimą, ištirsime gedimo priežastį. Mes elgsimės pagrįstai nuspręsdami, ar suteikti Jums pakaitinį pirkinį programėlėje, ar išduoti Jums pakaitalą gedimui pašalinti. Mes jokiu būdu neapmokestinsime Jūsų už pirkinio programėlėje pakeitimą ar taisymą. Mažai tikėtinu atveju, kai negalėsime pakeisti ar pataisyti atitinkamo Pirkinio programėlėje arba negalėsime to padaryti per pagrįstą laikotarpį ir nesukeldami Jums didelių nepatogumų, įgaliosime Programėlių parduotuvę grąžinti jums sumą iki atitinkamo Pirkimo programėlėje kaina. Arba, jei norite prašyti grąžinti pinigus, galite tai padaryti tiesiogiai susisiekę su programų parduotuve.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visus atsiskaitymo ir operacijų procesus tvarko Programėlių parduotuvė, iš kurios atsisiuntėte Programėlę, ir jiems taikomos tos pačios programų parduotuvės taisyklės ir sąlygos.

Jei turite kokių nors su mokėjimu susijusių problemų dėl pirkinių programoje, turite tiesiogiai susisiekti su programų parduotuve.

Akcijos

Visos Akcijos, teikiamos naudojant Paslaugą, gali būti reglamentuojamos taisyklėmis, kurios skiriasi nuo šių Sąlygų.

Jei dalyvaujate Akcijose, peržiūrėkite taikomas taisykles ir mūsų privatumo politiką. Jei Akcijos taisyklės prieštarauja šioms Sąlygoms, taikomos Akcijos taisyklės.

Vartotojų paskyros

Kai kuriate paskyrą pas Mus, turite pateikti Mums tikslią, išsamią ir visą laiką naujausią informaciją. To nepadarius, pažeidžiamos Sąlygos, dėl kurių gali būti nedelsiant nutraukta Jūsų paskyra Mūsų Paslaugoje.

Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, kurį naudojate prisijungdami prie Paslaugos, saugojimą ir už bet kokią veiklą ar veiksmus su Jūsų slaptažodžiu, nesvarbu, ar Jūsų slaptažodis yra mūsų Paslaugoje, ar trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslaugoje.

Sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai. Jūs privalote nedelsdami mus informuoti, jeigu sužinosite apie bet kokį saugumo pažeidimą arba neteisėtą Jūsų paskyros naudojimą.

Negalite kaip naudotojo vardo naudoti kito asmens ar subjekto vardo arba vardo, kuris nėra teisėtai prieinamas naudoti, vardo ar prekės ženklo, kuriam taikomos bet kokios kito asmens ar subjekto, išskyrus Jus, teisės be atitinkamo leidimo, arba vardo, kuris yra kitaip įžeidžiantis, vulgarus ar nepadorus.

Turinys

Jūsų teisė skelbti turinį

Mūsų paslauga leidžia skelbti turinį. Jūs esate atsakingi už Turinį, kurį skelbiate Paslaugoje, įskaitant jo teisėtumą, patikimumą ir tinkamumą.

Skelbdami Turinį Paslaugoje, suteikiate Mums teisę ir licenciją naudoti, keisti, viešai atlikti, viešai rodyti, atgaminti ir platinti tokį Turinį Paslaugoje ir per ją. Jūs išlaikote visas savo teises į bet kokį turinį, kurį pateikiate, skelbiate ar rodote naudodamiesi Paslauga arba per paslaugą, ir esate atsakingi už tų teisių apsaugą. Sutinkate, kad ši licencija suteikia Mums teisę padaryti Jūsų turinį prieinamą kitiems Paslaugos naudotojams, kurie taip pat gali naudoti Jūsų turinį pagal šias sąlygas.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) Turinys yra jūsų (jis priklauso jums) arba jūs turite teisę jį naudoti ir suteikti mums teises ir licenciją į šį Turinį, kaip numatyta šiose sąlygose, ir (ii) Jūsų Turinio paskelbimas Paslaugoje ar per paslaugą nepažeidžia bet kurio asmens privatumo, viešumo teisių, autorių teisių, sutarčių teisių ar bet kokių kitų teisių.

Turinio apribojimai

Bendrovė neatsako už Paslaugos vartotojų Turinį. Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad esate visiškai atsakingas už Turinį ir už visą veiklą, vykdomą Jūsų paskyroje, nesvarbu, ar tai padarėte Jūs ar bet kuris trečiasis asmuo, naudojantis Jūsų paskyrą.

Negalite perduoti jokio Turinio, kuris yra neteisėtas, įžeidžiantis, erzinantis, skirtas šlykštėtis, grasinantis, šmeižiantis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas. Tokio nepriimtino Turinio pavyzdžiai yra šie, bet tuo neapsiribojant:

 • Neteisėta arba neteisėtos veiklos skatinimas.
 • Šmeižikiškas, diskriminuojantis arba niekšiškas turinys, įskaitant nuorodas arba komentarus apie religiją, rasę, seksualinę orientaciją, lytį, tautinę / etninę kilmę arba kitas tikslines grupes.
 • Šlamštas, automatinė arba atsitiktinai sugeneruota, neteisėta arba neprašyta reklama, grandininiai laiškai, bet kokios kitos formos neteisėtas raginimas arba bet kokia loterijos ar lošimo forma.
 • Virusų, kirminų, kenkėjiškų programų, Trojos arklių ar kito turinio, kuris yra sukurtas arba skirtas sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą arba sugadinti ar gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių duomenų ar kitų duomenų, arba jų įdiegimas. trečiojo asmens informacija.
 • Pažeidžiamos bet kurios šalies nuosavybės teisės, įskaitant patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešumo teisę ar kitas teises.
 • Apsimetinėti bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant bendrovę ir jos darbuotojus ar atstovus.
 • Bet kurio trečiojo asmens privatumo pažeidimas.
 • Klaidinga informacija ir savybės.

Bendrovė pasilieka teisę, bet ne įsipareigojimą, savo nuožiūra nuspręsti, ar bet koks Turinys yra tinkamas ir atitinka šias sąlygas, atsisakyti šio Turinio arba jį pašalinti. Bendrovė taip pat pasilieka teisę formatuoti, redaguoti ir keisti bet kokio turinio būdą. Bendrovė taip pat gali apriboti arba atšaukti naudojimąsi Paslauga, jei paskelbiate tokį nepriimtiną Turinį. Kadangi Bendrovė negali kontroliuoti visų Paslaugoje vartotojų ir (arba) trečiųjų šalių paskelbto turinio, jūs sutinkate naudotis Paslauga savo rizika. Jūs suprantate, kad naudodamiesi paslauga galite susidurti su Turiniu, kuris jums gali atrodyti įžeidžiantis, nepadorus, neteisingas ar nepriimtinas, ir sutinkate, kad Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už bet kokį Turinį, įskaitant klaidas ar praleidimus, bet koks turinys arba bet koks praradimas ar žala, patirta dėl to, kad naudojate bet kokį turinį.

Turinio atsarginės kopijos

Nors Turinio atsarginės kopijos daromos reguliariai, Bendrovė negarantuoja, kad duomenys nebus prarasti ar sugadinti.

Sugadinti arba neteisingi atsarginės kopijos taškai, be apribojimų, gali atsirasti dėl Turinio, kuris buvo sugadintas prieš sukuriant atsarginę kopiją arba kuris pasikeičia per atsarginės kopijos kūrimo laiką.

Bendrovė teiks pagalbą ir bandys pašalinti visas žinomas ar atrastas problemas, kurios gali turėti įtakos Turinio atsarginėms kopijoms. Tačiau Jūs pripažįstate, kad Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Turinio vientisumu arba nesugebėjimu sėkmingai atkurti Turinio į tinkamus naudoti.

Jūs sutinkate laikyti išsamią ir tikslią bet kokio Turinio kopiją nuo Paslaugos nepriklausomoje vietoje.

Autorių teisių politika

Intelektinės nuosavybės pažeidimas

Mes gerbiame kitų intelektinės nuosavybės teises. Mūsų politika yra atsakyti į bet kokius teiginius, kad Paslaugoje paskelbtas Turinys pažeidžia bet kurio asmens autorių teises ar kitą intelektinės nuosavybės pažeidimą.

Jei esate autorių teisių savininkas arba įgaliotas jo vardu ir manote, kad autorių teisių saugomas kūrinys buvo nukopijuotas tokiu būdu, kuris yra autorių teisių pažeidimas, kuris vyksta naudojantis Paslauga, turite raštu pateikti savo pranešimą mūsų atsakingam personalui el. paštu info@dataera.lt ir į savo pranešimą įtraukite išsamų tariamo pažeidimo aprašymą.

Galite būti atsakingi už žalą (įskaitant išlaidas ir advokatų mokesčius) už klaidingą informaciją, kad bet koks Turinys pažeidžia jūsų autorių teises.

DMCA pranešimas ir DMCA ieškinių dėl autorių teisių pažeidimo procedūra

Galite pateikti pranešimą pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą (DMCA), pateikdami mūsų autorių teisių specialistuišią informaciją raštu (daugiau informacijos žr. 17 U.S.C 512(c)(3).

 • Asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, elektroninis arba fizinis parašas.
 • Autorių teisių saugomo darbo, kuris, jūsų teigimu, buvo pažeistas, aprašymas, įskaitant vietos, kurioje yra autorių teisių saugomas darbas, URL (t. y. tinklalapio adresą) arba autorių teisių saugomo darbo kopiją.
 • URL ar kitos konkrečios Paslaugos vietos, kurioje yra medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžiama, identifikavimas.
 • Jūsų adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
 • Jūsų pareiškimas, kad sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra įgaliotas autorių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų.
 • Jūsų pareiškimas, pateiktas bausme už melagingus parodymus, kad aukščiau pateikta informacija jūsų pranešime yra tiksli ir kad esate autorių teisių savininkas arba įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Su mūsų autorių teisių specialistu galite susisiekti el. paštu info@dataera.lt. Gavusi pranešimą, Bendrovė savo nuožiūra imsis bet kokių veiksmų, kuriuos ji laiko tinkamais, įskaitant ginčijamo turinio pašalinimą iš Paslaugos.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir jos pradinis turinys (išskyrus Jūsų ar kitų vartotojų pateiktą Turinį), funkcijos ir funkcionalumas yra ir liks išskirtinė Bendrovės ir jos licencijų išdavėjų nuosavybė.

Paslauga yra saugoma tiek šalies, tiek užsienio šalių autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų.

Be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, mūsų prekių ženklai ir firminis stilius negali būti naudojami jokiam produktui ar paslaugai.

Jūsų atsiliepimai mums

Jūs perleidžiate visas teises, nuosavybės teises ir interesus į bet kokius atsiliepimus, kuriuos pateikiate Bendrovei. Jei dėl kokios nors priežasties toks priskyrimas yra neveiksmingas, sutinkate suteikti Bendrovei neišskirtinę, amžiną, neatšaukiamą, nemokamą, pasaulinę teisę ir licenciją naudoti, atgaminti, atskleisti, sublicencijuoti, platinti, keisti ir naudoti tokius Atsiliepimus be apribojimų.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei arba jos nekontroliuoja.

Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga ir neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų, pasiekiamų svetainėje, naudojimo arba pasikliovimo jais arba per tokias svetaines ar paslaugas.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti Jūsų paskyrą, be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant be apribojimų, jei pažeidžiate šias Sąlygas.

Nutraukus sutartį, Jūsų teisė naudotis Paslauga iš karto nutrūks. Jei norite nutraukti savo paskyrą, galite tiesiog nebesinaudoti Paslauga.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokios žalos, kurią galite patirti, visa Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir jūsų išskirtinė teisių gynimo priemonė už visus pirmiau nurodytus dalykus yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote naudodamiesi Paslauga arba 100 EUR jei nieko neįsigijote per Paslaugą.

Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Bendrovė ar jos tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl negauto pelno, duomenų praradimo ar kita informacija, skirta verslo nutraukimui, asmens sužalojimui, privatumo praradimui, atsirandančiam dėl Paslaugos, trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba) su Paslauga naudojamos trečiosios šalies aparatinės įrangos naudojimo arba nesugebėjimo naudoti arba bet kokiu būdu su ja susijusio, arba kitu atveju, susijusiu su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka esminio tikslo.

Kai kuriose valstybėse neleidžiama išskirti numanomų garantijų arba apriboti atsakomybę už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, o tai reiškia, kad kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų gali būti netaikomi. Šiose nuostatuose kiekvienos šalies atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia įstatymai.

Atsakomybės apribojimas „TOKS, KOKS YRA“ ir „KAIP GALIMA“.

Paslauga Jums teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „KOKIA GALIMA“ ir su visais trūkumais ir trūkumais be jokios garantijos. Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, Bendrovė savo ir savo dukterinių įmonių bei jos ir atitinkamų jų licencijų išdavėjų bei paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako bet kokių tiesioginių, numanomų, įstatymų nustatytų ar kitokių garantijų, susijusių su Paslauga, įskaitant visas numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas bei garantijas, kurios gali atsirasti dėl prekybos, vykdymo, naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė neteikia garantijų ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertrūkių, atitiks bet kokius veikimo ar patikimumo standartus arba bus be klaidų arba kad nebus bet kokių klaidų ar defektų kurie negali būti arba nebus ištaisyti.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei joks bendrovės teikėjas neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) dėl Paslaugos veikimo ar prieinamumo arba informacijos, turinio, medžiagos ar produktų sudedamųjų dalių; (ii) kad Paslauga bus nepertraukiama arba be klaidų; (iii) dėl bet kokios informacijos ar turinio, pateiktos naudojant Paslaugą, tikslumo, patikimumo ar valiutos; arba (iv) kad Paslaugoje, jos serveriuose, iš Bendrovės arba jos vardu siunčiamame turinyje ar el. laiškuose nėra virusų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti tam tikrų garantijų tipų arba taikomų įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos aukščiau nurodytos išimtys ir apribojimai Jums gali būti netaikomi. Tačiau tokiu atveju šiame skirsnyje nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus.

Taikanti teisė

Šalies įstatymai, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles, reglamentuoja šias sąlygas ir jūsų naudojimąsi Paslauga. Programos naudojimui taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei turite kokių nors rūpesčių ar ginčų dėl Paslaugos, sutinkate pirmiausia bandyti ginčą išspręsti neoficialiai, susisiekę su Bendrove.

Europos Sąjungos (ES) vartotojams

Jei esate Europos Sąjungos vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos.

Jungtinių Valstijų federalinės vyriausybės galutinio naudojimo nuostatos

Jei esate JAV federalinės vyriausybės galutinis vartotojas, mūsų paslauga yra „komercinė prekė“, kaip ši sąvoka apibrėžta 48 C.F.R. §2.101.

Jungtinių Valstijų teisinė atitiktis

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė nurodė kaip „teroristus remiančią“ šalį, ir (ii) nesate įtrauktas į bet kurį Jungtinių Valstijų vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

Atskyrimas ir atsisakymas

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų kuo geriau pasiekti tokios nuostatos tikslai pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos toliau galios.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nesinaudojimas teise arba reikalavimas įvykdyti įsipareigojimą pagal šias Sąlygas nedaro įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba reikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu po to, o pažeidimo atsisakymas nereiškia bet kokį vėlesnį pažeidimą.

Vertimų vertimas

Šios sąlygos gali būti išverstos, jei mes padarėme jas Jums prieinamas mūsų Paslaugoje. Jūs sutinkate, kad ginčo atveju pirmenybė teikiama originaliam tekstui anglų kalba.

Šių taisyklių ir sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šias sąlygas. Jei peržiūra yra reikšminga Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad apie tai praneštume bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Tai, kas yra esminis pakeitimas, bus nustatytas Mūsų nuožiūra.

Ir toliau naudodamiesi mūsų paslauga po to, kai tie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis svetaine ir Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių taisyklių ir sąlygų, galite susisiekti su mumis: