Sveikiname patekūs į talentų akceleravimo programą!

Talentų akceleravimo programos metu galite stebėti savo darbo progresą bei kuriamus projektus. Aktyviai naudokitės priskirto mentoriaus pagalba bei tikslinkitės užduotis su jus remiančia įmone.


Kuriant projektus savarankiškas makymasis ir žinių taikymas taps esminis faktorius lemiantis darbų kompleksiškumą bei naudą įmonei. Mentoriaus pagalba išnaudokite praktinių pavyzdžių gavimui bei konsultuokitės dėl savo idėjų originalumo. Nebijokite imtis kompleksinių užduočių, mentorius jus nukreips tinkama kryptimu tokių užduočių sprendimams.

Nepamirškite svarbiausio ingridiento - tiesioginė nauda verslui!