5355 asm.

Atliko testą

35 min.

Vidutinis pildymo laikas

52 t.

Vidutinis balas iš 112t.